Projekt Helicopter

Snart sjösätts ett spännande pilotprojekt som syftar till att skapa en trygg och säker vardag för den äldre.

Projekt Helicopter är ett pågånde EU-projekt som sker i samarbete mellan Skövde kommun, Högskolan i Skövde och fyra andra länder deltar också: Italien, Nederländerna, Danmark och Rumänien. Projektet påbörjades sommaren 2013 och förväntas pågå till sommaren 2016.

Skövde och Nederländerna startar under hösten igång pilotprojektet där äldre ska kunna få testa utrustning som sensorer med tillhörande app i en surfplatta. Pensionärorganisationer i Skövde har inbjudits att få vara med och prova utrustningen. Ett antal äldre personer har visat sitt intresse och under hösten kommer piloten att starta igång. Med denna utrustning är tanken att kunna studera den äldres hälsa och aktiviteter i vardagen som kan indikera eventuella sjukdomstillstånd. Genom att exempelvis kontrollera hur många gånger en person spolar i sin toalett kan högt eller lågt blodsockervärde upptäckas. Ett beteendemönster som visar på inaktivitet kan signalera om depressioner och hjärtproblem. Tanken är att man efter projektets slut ska kunna använda denna typ av hjälpmedel som en hjälp till trygghet i vardagen.

För mer information om projektet hänvisas till Carina Berg, telefonnummer 0500-49 84 11.

Projektet Helicopters webbplats  (text på engelska)