Trygghetslarm fungerar igen

Nu fungerar kommunens trygghetslarm igen och de störningar som förekommit är åtgärdade.

Det var igår kväll som det förekom störningar till och från i kommunens trygghetslarm. Larmen gick fram men man kunde få vänta längre på att få hjälp.

Extra tillsynsbesök

Under störningen vidtog vi extra åtgärder och säkrade upp med extra tillsynsbesök hos de brukare som är i behov av särskilt stöd.