Vård- och omsorgsnämnden besökte Ekedal

Politikerna i vård- och omsorgsnämnden gör regelbundet besök runt om i de verksamheter de ansvarar för. Igår, torsdagen den 1 juni, var de på äldrecentrum Ekedal och fick lyssna till medarbetare som arbetar inom demensvården.

- Det betyder jättemycket för oss som politiker att få komma ut och besöka verksamheterna. Att få träffa medarbetare och höra dem berätta om hur de arbetar är otroligt intressant och ger oss värdefull kunskap och insikter, säger Theres Sahlström (M), ordförande vård- och omsorgsnämnden.

Två specialistutbildade demensundersökterskor från Gläntans demensboende inledde besöket med att berätta om hur de arbetar för att skapa trygghet, lugn och harmoni bland de boende. Därefter berättade medarbetare från en korttidsavdelning, också de specialistutbildade demensundersökterskor, om hur de arbetar med iPads i kontakten med de boende. IPads används bland annat för att spela musik eller titta på bilder som återkallar minnen hos de äldre, eller för att lägga patiens eller läsa tidningar.

Goda resultat

Inom demensvården i Skövde kommun arbetar man med något som heter BPSD-registret. BPSD står för Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. BPSD-registret är ett verktyg att arbeta med som underlättar arbetet med att observera, analysera, åtgärda & utvärdera omvårdnadsinsatserna. Arbetssättet är personcentrerat och individanpassat och ger en tydlig och genomtänkt struktur. 

Kommunen har en målsättning om att alla med demenssjukdom som vistas på kommunens korttidsboenden eller särskilt boende för personer med demenssjukdom ska erbjudas bedömning med åtgärdsförslag och kontinuerlig uppföljning enligt BPSD-registrets arbetsmetod. Våren 2017 har målet uppnåtts. Resultaten av Skövde kommuns arbete sticker ut på ett positivt sätt i relation till snittet i regionen och i riket.

Hög kompetens kring demensvård

I Skövde kommun finns ett flertal specialistutbildade demensundersköterskor. Många som arbetar inom demensvård är utbildade BPSD-administratörer och fler utbildas kontinuerligt.

- Vi är stolta över den höga kompetens som finns bland våra medarbetare. De är otroligt engagerade och gör ett fantastiskt jobb, säger Theres Sahlström (M).

Besöket avslutades med en rundvandring på två av Ekedals korttidsavdelningar.