Träffpunktsbuss

Du som har beviljad hemtjänst kan få möjlighet att resa gratis med handikappanpassad minibuss till och från våra träffpunkter.

Behöver du skjuts till träffpunkten?

Ta kontakt med aktuell träffpunkt för att få mer information. 

Behöver du hjälp av hemtjänstpersonal att komma iväg och när du kommer hem?

Tag då kontakt med din biståndsbedömare.