Bild på personer som är på promenad.

Hur kan jag få stöd och hjälp?

Demenssamordnare

I Skövde kommun har vi två demenssamordare. De svarar på frågor, ger råd, stöd och utbildning.  Detta gäller både för dig som har en demenssjukdom, är anhörig  eller arbetar inom vård och omsorg. Klicka på knappen Kontakta oss ovanför bilden och ring till Kontaktcenter så hjälper de dig vidare.

Stöd till dig som har en demenssjukdom

Du som har en demenssjukdom, och är i behov av stöd i din vardag kan vända dig till kommunens demenssamordare eller biståndshandläggare för information. Exempel på stödinsatser kan vara rådgivning, stöd och hjälp i hemmet, hälso- och sjukvård, olika former av hjälpmedel med mera.

Stöd till dig som anhörig

Många anhöriga stödjer, hjälper och ger omsorg till en person med demenssjukdom. I Skövde finns anhörigstödsverksamhet dit du kan vända dig för att få råd, stöd och information.  

Läs mer om Anhörigstöd i Skövde.