Bild på en äldre kvinna som dricker kaffe.

Hur upptäcker man en demenssjukdom?

Tidiga tecken på demenssjukdom

 Tidiga tecken på demenssjukdom kan vara

  • att dagligen glömma bort var man lägger ifrån sig saker
  • att enkla vardagssysslor börjar bli svåra att utföra
  • att språket drabbas och personen får allt oftare problem att hitta rätt ord
  • glömska och ökande besvär med att hitta utanför sin närmiljö
  • irritation, nedstämdhet och personlighetsförändringar.

 

Vad gör jag om jag misstänker att jag eller en anhörig har drabbats?

Vid misstanke om demenssjukdom ska en utredning göras i primärvården. Ta kontakt med din vårdcentral för att boka en tid. 

Utredningen fastställer om personen har en demenssjukdom, och även vilken typ det handlar om, eller om det är en annan sjukdom som orsakar symtomen.