Ordlista

Här har vi samlat olika ord och begrepp som är vanligt förekommande när man pratar om demensvård.

Klicka på plustecknet så får du fram en förklarande text.

Anhörig

Make/maka, livskamrat, föräldrar, barn, syskon, annan släkting, vän eller granne.

Demens

Begreppet demens är ett samlingsnamn och diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Symtomen kan bero på närmare 100 olika sjukdomar och sjukdomstillstånd.

Det kan yttra sig på många olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbats.

 

Att drabbas av demenssjukdom innebär inte att alla ens förmågor, erfarenheter och kunskaper försvinner. Begreppet demens kan bara användas vid långvarig nedsättning av den kognitiva förmågan, det vill säga symtom på skador i hjärnan ska ha funnits minst sex månader innan en säker diagnos kan ställas.

 

WHO:s definition av demens:

”Demens är ett syndrom som beror på en progressiv hjärnsjukdom. Demens inne- bär störning av högre kortikala funktioner som minne, tänkande, orientering, för- ståelse, räkneförmåga, inlärningskapacitet, språk och omdöme. Medvetandet är inte grumlat. Försämringen av kognitiva funktioner åtföljs ofta av försämring av emotionell kontroll, socialt beteende eller motivation. Demens medför avsevärd försämring av intellektuella funktioner och påverkar dagliga aktiviteter som tvättning, påklädning, ätande och toalettbesök.”

Demenssamordnare

Sjuksköterska med fördjupad kunskap inom demensområdet.

Demenssamordnaren erbjuder råd, stöd och utbildning till personen, anhöriga och till alla professioner.

Demenssamordnaren är en resurs och kontakt- person för personalen, samt samverkar med olika aktörer internt och externt.

Multiprofessionellt team

Personal från olika yrken som möter personen som har en demenssjukdom.

Personal

Alla professioner, yrken, i kommunen som ger omsorg och stöd åt personen med en demenssjukdom.

Personen

Person som har en utredd och diagnostiserad demenssjukdom och person som har varaktiga symtom på demenssjukdom.