Träffpunkt Boken

Telefon 0500 - 49 74 44.

Träffpunkt Boken har förnyats och förändrats. Aktiviteter genomförs i restaurangen med angränsande gemensamhetsutrymmen eftersom tidigare lägenhetslokal varit trång. Precis som tidigare är alla välkomna!

Aktiviteter  genomförs även på någon av äldreboendets avdelningar dit naturligtvis alla som bor på Boken är välkomna.

Skälet till förändringen är att vi vill kunna erbjuda fritidsaktiviteter och social samvaro till så många hyresgäster som möjligt på Boken.  Träffpunktens fritidsledare ansvarar för programinnehållet som kommer att presenteras här på webbplatsen och anslås på Boken. Där framgår även öppettider och information om eventuell föranmälningar.

Ledningsansvaret för fritidsledare och de sociala aktiviteterna har tagits över av enhetschefen på Boken.

Hjärtligt välkomna!