Överklagan av beslut

Om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga.

Din överklagan ska ställas till förvaltningsrätten men skickas till kommunen inom tre veckor efter att du fått beslutet.

Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet.

Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan omgående till förvaltningsrätten som prövar ärendet.

Kommunen kan hjälpa dig med överklagandet.