Väktare

Vuxenutbildning Skövde erbjuder utbildning till väktare i samarbete med Vuxenutbildningen i Jönköping.

Om utbildningen/kursen

I utbildningen får du kunskap om såväl människans beteenden samt kunskap om säkerhet, bevakningsregler och rutiner i branschen. Väktarutbildningen är en utbildning för dig som vill arbeta med människor, bevakning och säkerhet. Utbildningen är utformad i samråd med bevakningsbranschens arbetsmiljönämnd och uppfyller kraven som finns reglerade i Rikspolisstyrelsens föreskrifter FAP 579-2re. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som väktare. Du kan läsa mer om mer om yrket på Arbetsförmedlingens hemsida under Yrken och framtid.

Utöver kostnad för litteratur tillkommer viss övrig kostnad för den studerande t e x kostnad för specifik väktaruniform (ca 1500kr)

Utbildningsinnehåll/kursinnehåll

Här hittar du studieplan för väktarutbildningen

Utbildningslängd/kurslängd

Ca 75 veckor


Studieform

Skolförlagd, i skolans lokaler i Jönköping och till viss del fjärrundervisning.  I utbildningen ingår 6 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Studietakt

100%

Förkunskapskrav

För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk från grundskolan eller från grundläggande nivå.

Förutom detta ställer branschorganisationen BYA krav på att du ska ha betyg i Svenska 1/A eller Svenska som andraspråk 1/A. Om du inte har kursen får du möjlighet att läsa den under utbildningens gång.

 

Mer information om branschens krav hittar du på BYA:s webbplats. Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd - BYA

  • Branschernas krav för att bli anställd som väktare: 
  • Minst 18 år gammal (för praktik 17 år)
  • Ej straffad sedan tidigare- blankt utdrag ur belastningsregistret
  • Medborgerligt pålitlig
  • Inga olämpligheter i övrigt
  • Behärska svenska språket i tal och skrift
  • Ha god hälsa
  • Vara drogfri
  • Ha ordnad privatekonomi
  • (Körkort)

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Här kan du läsa mer om 

CSN - studiefinansiering (skovde.se)

Utbildningsstart

23 januari 2023

Ansökan

Ansökan öppen mellan 15 oktober -15 november