Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Pysäköintilupa

Pysäköintiluvan saa toimintarajoitteinen henkilö, joka vain vaivoin kykenee omin avuin siirtymään paikasta toiseen.

Voit saada pysäköintiluvan myös, jos olet matkustajana kulkuneuvossa ja tarvitset erityisen paljon apua. Et esimerkiksi voi odottaa yksin kadulla, kun kuljettaja pysäköi ajoneuvoa.

Pysäköintilupa helpottaa elämääsi, jos sinun on vaikea liikkua. Pysäköintilupa oikeuttaa pysäköimään autopaikoille, jotka ovat lähellä määräpaikkaasi ja jotka on varattu toimintarajoitteisille henkilöille. Sellaiset autopaikat sijaitsevat usein lähellä liikkeiden, elokuvateattereiden tai muiden tärkeiden paikkojen sisäänkäyntejä.

Lähetä hakemus kuntaan

Pysäköintilupaa haetaan kunnasta, jossa hakija on merkitty väestörekisteriin. Ellei sinua ole merkitty Ruotsin väestörekisteriin, pysäköintilupaa haetaan oleskelukunnasta. Lähetä mukaan tuore lääkärintodistus, jotta kunnan on helppo tehdä oikea päätös. Pysäköintiluvan hakeminen ei maksa mitään. 

Missä ja milloin pysäköintilupa on voimassa?

Pysäköintilupa on voimassa tietyn ajan, korkeintaan kolme vuotta. Pysäköintilupa on voimassa koko maassa ja oikeuttaa pysäköimään:

  • Liikuntarajoitteisille varatuille autopaikoille.

  • Enintään 3 tuntia paikoilla missä pysäköinti on kielletty tai sen enimmäisaika on alle 3 tuntia.

  • Enintään 24 tuntia paikoilla missä pysäköinti on sallittu yli 3 tuntia mutta lyhyemmän ajan kuin 24 tuntia.

  • Enintään 3 tuntia kävelykadulla.

Tiettyyn tarkoitukseen tai tietyille ajoneuvotyypeille varatuilla paikoilla pysäköinti on kielletty. Niitä ovat esimerkiksi kääntymis- ja lastauspaikat sekä takseille tarkoitetut paikat.