Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Omaistuki

Jaksaakseen omaishoitaja saattaa tarvita tukea vanhan, sairaan tai toimintarajoitteisen omaisen hoitamisessa. Sitä varten on omaistuki.

Hoivahallinto ja sosiaalihallinto Skövdessä tekevät yhteistyötä omaishoidon tuen piirissä. Tuet ja autatko puolisoasi, elämänkumppaniasi, vanhempaasi, lastasi, sisarustasi, sukulaistasi, ystävääsi tai naapuriasi?

Me olemme täällä sinua varten!

Monille on luonnollista ja myönteistä auttaa tai tukea perheenjäsentä tai lähiomaista joka ei selviä arkipäivän toimista omin avuin. Kuitenkin voi tuntea huolta tai toivottomuutta tai kärsiä huonosta omastatunnosta ja tuntea ettei koskaan tee tarpeeksi.

Omaisena olet korvaamaton ja siksi voit tarvita tukea ja/tai aikaa itsellesikin.

Ota yhteyttä omaistuen työntekijään ja kysy, mitä tukea voit saada. Omaistuki on ilmaista ja meillä on vaitiolovelvollisuus.

Omaistuki on myös ennalta ehkäisevää. Saat apua arkipäivää helpottavien ratkaisujen löytämisessä. Tässä muutama esimerkki omaistuesta:

  • Saat neuvoja ja tukea.
  • Voit puhua jonkun kanssa.
  • Saat yhteyden samassa tilanteessa oleviin.
  • Erilaiset virkistystoiminnat (spa-käsittely, hieronta jne)
  • Esitelmät.
  • Yhteydet eri yhdistyksiin (stroke-yhdistys, afasiayhdistys, reumayhdistys...)

Sijaishoito

Jos omaista on vaikeaa jättää yksin, kun haluat lähteä ulos toimittamaan omia asioitasi, hae siinä tapauksessa sijaishoitajaa. Kotipalveluhenkilökunta pitää silloin huolen omaisestasi.

Sijaishoito voidaan järjestää myös tarjoamalla avunsaajalle lyhytaikaisasumista hoitokodissa tai päivätoimintaa.

Voit myös käydä luonamme:

Anhörigcentrum (Omaiskeskus)

Ekedalsgatan 14, 2. kerros (äldrecentrum Ekedal).

Keskiviikkoisin (ei pyhäpäivinä) olemme paikalla klo 13-16.

Tervetuloa ottamaan meihin yhteyttä!

På svenska
Lisää tietoa