Uskonnollinen vihkiminen

Ruotsissa voi valita joko uskonnollisen tai siviilivihkimisen. Jos haluat uskonnollisen vihkimisen, ota yhteys siihen seurakuntaan, jossa vihkimisen haluat.

Uskonnollisen vihkimisen toimittaa hyväksytty vihkijä, esimerkiksi pappi. Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa tai vihkiparin itse valitsemassa paikassa.

Kaikki uskonnolliset yhdyskunnat, joilla on hyväksyttyjä vihkijöitä, saavat toimittaa vihkimisen.

Esteettömyys tutkittava aina

Esteettömyystodistusta haetaan Verovirastosta. Verovirasto tarkastaa, onko avioliiton solmimiselle laillista estettä.

Ruotsin lain mukaan avioliiton solmimiselle on seuraavat esteet. Toinen vihittävistä on:

  • alle 18-vuotias, eikä hänellä ole lääninhallituksen lupaa
  • läheistä sukua toisen vihittävän kanssa
  • jo naimisissa
  • rekisteröidyssä parisuhteessa aikaisemman lain mukaan

Ruotsin lain tarkoittama este koskee kaikkia Ruotsissa vihittäviä, vaikka molemmat vihittävät olisivat toisen maan kansalaisia tai asuisivat toisessa maassa.

Avioliiton esteiden tutkintatodistus on voimassa neljä kuukautta.

Vihkiminen Ruotsin kirkossa

  • Vihkiminen Ruotsin kirkossa edellyttää, että ainakin toinen vihittävistä on Ruotsin kirkon jäsen. Vihittäviltä ei sitä vastoin vaadita konfirmaatiota.
  • Vihkipari vaihtaa sormuksia, tai sormuksen saa vain toinen. Sormus on ikuisuuden ja ikuisen liiton vertauskuva.
  • Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Todistajien tulee olla vähintään 18-vuotiaita.

Vihkiminen varataan seurakunnasta

Jos haluat varata vihkimisen Ruotsin kirkosta, ota yhteys siihen seurakuntaan, jossa vihkikirkko sijaitsee. Seurakunta järjestää papin, kanttorin ja vahtimestarin, ellei vihkipari itse päätä toisin.  

Suomenkielisiä toimituksia Skövdessä

Suomenkielisissä toimituksissa (kaste, vihkiminen, hautaus) ota yhteyttä suomenkieliseen seurakuntatyöhön Matteuksen kirkossa (Västra Skogsrovägen, Södra Ryd, Skövde).

Vihkiminen muussa uskonnollisessa yhdyskunnassa

Ota yhteys siihen yhdyskuntaan, jossa vihkimisen haluat. Yhdyskunnan tulee noudattaa Ruotsin lakia, ja vihkimiseen vaaditaan hyväksytty vihkijä. Yhdyskunnalla voi lisäksi olla omia sääntöjä vihkimisen toimittamisesta.