Äidinkielen opetus

Koulu tarjoaa opetusta lapsesi äidinkielellä. Äidinkielen opetuksen tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisuus kehittää kaksikielinen identiteetti.

Jos oppilaan huoltajista toisella tai molemmilla on toinen äidinkieli kuin ruotsi, oppilaalla on oikeus äidinkielen opetukseen.

Äidinkieli on erillinen opetusaine, ja oppilaat saavat äidinkielen arvosanan 6. lukuvuodesta lähtien.

Vähemmistökielet

Kuntamme voi tarjota äidinkielen opetusta seuraavilla kielillä: saame, suomi, meänkieli, romani chib ja jiddisch, vaikkei kieli olisikaan oppilaan kodin jokapäiväinen seurustelukieli.

Kunta on velvollinen järjestämään äidinkielen opetusta vähemmistökielellä vaikka oppilaita olisi vähemmän kuin viisi.

Täältä löytyy lisää tietoa: Äidinkielen opetusta Skövden kunnassa.

Kielitukea esikoulussa ja esikoululuokassa

Syyskuusta 2014 alkaen kunta tarjoaa suomen kielen kielitukea esikouluissaan ja tammikuusta 2015 alkaen myös esikoululuokissa. Tämä tarkoittaa sitä, että suomen kieltä puhuvat esikoulunopettajat tapaavat lapsia heidän esikouluissaan tai koulussa jonkun tai muutaman tunnin verran viikossa toimintaa varten.

Jos olet kiinnostunut, voit tehdä anomuksen e-palvelun kautta: Suomea esikoulussa/esikoululuokassa.

Ilmoituksen voi tehdä myös erityisellä lomakkeella, Suomen kielen kielitukea esikoulussa, kiinnostusilmoitus (Språkstöd i finska i förskolan - intresseanmälan). Anomukset lähetetään Skövden kunnan äidinkielen yksikköön (Modersmålsenheten). Vastuussa oleva rehtori on Mariethe Magnehed. Hänen puhelinnumeronsa on 0500-49 78 37 ja sähköpostiosoite on mariethe.magnehed@skovde.se.

Suomenkielistä esikoulutoimintaa voi saada eri esikouluissa Skövden kunnassa tiettyinä päivinä. Ellei lapsi ole ajankohtaisena viikonpäivänä esikoulussa, hänellä on oikeus olla siellä sinä aikana, jolloin suomenkielinen esikoulunopettaja on paikalla.

Tästä voi nähdä mitkä esikoulut tarjoavat suomen kielen kielitukea Skövdessä. Valitse "Filtrera" ja "Finskt språkstöd".

Kielikurssi nuorille

Syksyllä 2018 jatkuu ilmainen suomen kielen alkeiskurssi nuorille vapaa-ajankoti Nyeportilla Skövdessä. Tervetuloa! Lisää tietoa löytyy tältä sivulta tai ota yhteyttä suomen kielen hallintoalueen koordinaattoriin: anoo.niskanen@skovde.se.