Hautaus, kuolemantapaus

Useimmissa Ruotsin kunnissa hautauksista vastaa Ruotsin kirkko. Ruotsin kirkko tarjoaa hautausseremonian, tilat, tuhkauksen ja hautapaikan.

Ruotsin kirkon hautausseremonian saavat kaikki Ruotsin kirkon jäsenet. Muihin uskontokuntiin kuuluville Ruotsin kirkko tarjoaa tilat oman seremonian järjestämiseen.

Hautausmaksu kattaa hautauksen

Kaikki Ruotsin väestökirjanpitoon merkityt maksavat verojen yhteydessä hautausmaksun. Kaikki Ruotsin kirkkoon kuuluvat maksavat myös kirkollismaksua. Myös muut kirkot ja uskontokunnat voivat periä ns. jäsenmaksun.

Hautausmaksu sisältää seuraavat palvelut, joihin kaikilla on oikeus:

  • hautapaikan tai vastaavan paikan yleisellä hautausmaalla 25 vuoden ajan
  • hautauksen johon kuuluu haudan kaivaminen, täyttö ja haudan viimeistely
  • tuhkauksen
  • tilan ruumiin säilytystä ja hyvästelyä varten
  • tilat hautajaisseremoniaa varten vailla uskonnollisia symboleja

Tietyt kulut maksaa kuolinpesä

Kuolinpesä maksaa kulut, joita hautausmaksu ei kata. Esimerkiksi:

  • kuljetuksen kuolinpaikasta ruumishuoneeseen, jos maakäräjät tai kunta perii siitä maksun.
  • kantajat
  • arkun ja koristeet
  • hautakiven
  • haudan hoidon

Siviilihautaus on oma valinta

Jokainen voi halutessaan valita tunnustuksettoman siviilihautauksen. Tällöin omaiset voivat valita paikan, missä hautausseremonia pidetään. Se voidaan pitää hautausmaan kappelissa, kotona tai yhdistyshuoneistossa. Siviilihautajaiset voidaan pitää myös kirkossa, jos seurakunta antaa siihen luvan.

Seremonian voi suorittaa siviilihautauksen toimittaja. Mutta yhtä hyvin kelpaa sukulainen tai ystävä. Kunta voi valita siviilihautauksen toimittajan.

Hautausasiamies auttaa

Lääninhallitus valitsee hautausasiamiehen. Asiamies pitää huolen siitä, että kaikki hautajaisiin liittyvä järjestyy. Hän toimii linkkinä Ruotsin kirkon ja kaikkien siihen kuulumattomien välillä. Mahdollisista ongelmista tai muutostoiveista voi soittaa hautausasiamiehelle.

Perunkirjoitus tai kuolinpesäilmoitus tehdään aina

Kun joku kuolee, omaisten tulee aina suorittaa perunkirjoitus. Verovirasto hoitaa perunkirjoitukset, ja perunkirjoituslomakkeita saa sieltä. Ellei kuollut omista mitään, tai jos rahat riittävät vain hautaukseen, kuolinpesäilmoituksen tekee kunnan Sosiaalivirasto. Sosiaalivirastolla on vastuu myös hautajaisten järjestämisestä, ellei kuolleella ole sukulaisia tai ketään muuta, joka hoitaisi hautauksen.

Hautaustoimisto voi auttaa sekä hautausseremonian että perunkirjoituksen järjestämisessä.