Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Lapset ja koulutus

Skövde on kunta, joka investoi aktiivisesti koulutukseen kaikilla tasoilla. Tarjoamme hyvää, luovaa, opettavaista ja kehittävää esikouluopetusta ja kouluympäristöä lapsille ja nuorille. Meillä on hyvät edellytykset koulujen kehittämiselle.

Lisää tietoa ruotsin kielellä