Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Liikenne ja perusrakenne

Se, että Skövden liikenne on kasvanut viime vuosina, ei todennäköisesti ole jäänyt keneltäkään huomaamatta. Tämä johtuu osittain siitä, että Skövden asukasmäärä kasvaa, mutta myös siitä, että Skövden rooli keskeisenä alueena on kasvanut.

Tervetuloa Skövdeen!