Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Luonto ja ympäristö

Skövden kunnassa on huomattavan monia ja suuria luonnonrikkauksia, joista useat ovat kaupunkiympäristössä ja joissain tapauksissa alueet ovat ainutlaatuisia kansallisesta näkökulmasta.

Tervetuloa Skövdeen!