Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Suomen kielen hallintoalue

Mitä merkitsee suomen kielen hallintoalue?

Vuodesta 2010 lähtien on voimassa laki, jonka mukaan suomalaiset ja suomenkieliset ovat yksi Ruotsin viidestä kansallisesta vähemmistöstä, ja suomen kieli on yksi kansallisista vähemmistökielistä.

Lakia kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä on noudatettava kaikissa Ruotsin kunnissa perusosaltaan, mutta vain ne kunnat, jotka kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen saavat valtiontukea suomen kielen ja kulttuurin aseman turvaamiseen, säilyttämiseen ja edistämiseen. 

Tammikuusta 2012 lähtien, Skövden kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. 

Mitä vähemmistöllä ja vähemmistökielellä tarkoitetaan?

Kuten ruotsin kielellä Suomessa, on suomen kielellä vähemmistökielen asema Ruotsissa. Skövden kunta on nyt osa suomen kielen hallintoaluetta (SHA) ja tämä merkitsee sitä, että kunta saa Tukholman lääninhallitukselta valtiontukea suomen kielen ja kulttuurin aseman turvaamiseen, säilyttämiseen ja edistämiseen Skövden kunnassa.

Skövden kunta korostaa varsinkin suomenkielisten vanhusten tarvetta hoitoon ja apuun omalla kielellä, sekä lasten kulttuuri-identiteetin kehittämistä, suomen kielen säilyttämistä ja edistämistä.

Skövden kunnassa on suomen kielen hallintoalueen referenssiryhmä, jossa on edustajia muun muassa Skövden Suomi-Seuralta, eläkeläisyhdistys Vipinältä, Ruotsin kirkon suomenkieliseltä seurakuntatoiminnalta, Finlandiakotiyhdistykseltä, Ruotsin suomenkielisten näkövammaisten liitolta, Axevallan kansankorkeakoululta j.n.e.

Suomen kielen hallintoalueella Skövden kunnassa on myös johtoryhmä. Johtoryhmä kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa keskustelemaan asioista jotka liittyvät hallintoalueeseen. Johtoryhmä päättää myös suomen kielen hallintoalueen määrärahojen käytöstä.