Suomen kielen hallintoalue

Mitä merkitsee suomen kielen hallintoalue?

Vuodesta 2010 lähtien on voimassa laki, jonka mukaan suomalaiset ja suomenkieliset ovat yksi Ruotsin viidestä kansallisesta vähemmistöstä, ja suomen kieli on yksi kansallisista vähemmistökielistä.

Lakia kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä on noudatettava kaikissa Ruotsin kunnissa perusosaltaan, mutta vain ne kunnat, jotka kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen saavat valtiontukea suomen kielen ja kulttuurin aseman turvaamiseen, säilyttämiseen ja edistämiseen. 

Tammikuusta 2012 lähtien, Skövden kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. 

Mitä vähemmistöllä ja vähemmistökielellä tarkoitetaan?

Kuten ruotsin kielellä Suomessa, on suomen kielellä vähemmistökielen asema Ruotsissa. Skövden kunta on nyt osa suomen kielen hallintoaluetta (SHA) ja tämä merkitsee sitä, että kunta saa Tukholman lääninhallitukselta valtiontukea suomen kielen ja kulttuurin aseman turvaamiseen, säilyttämiseen ja edistämiseen Skövden kunnassa.

Skövden kunta korostaa varsinkin suomenkielisten vanhusten tarvetta hoitoon ja apuun omalla kielellä, sekä lasten kulttuuri-identiteetin kehittämistä, suomen kielen säilyttämistä ja edistämistä.

Skövden kunnassa on suomen kielen hallintoalueen referenssiryhmä, jossa on edustajia muun muassa Skövden Suomi-Seurasta, eläkeläisyhdistys Vipinästä, Ruotsin kirkon suomenkielisestä seurakuntatoiminnasta, Axevallan kansankorkeakoulusta, Skaraborgin suomalaisista sotaveteraaneista, Finlandiakodista, Finlandiakotiyhdistyksestä, Ruotsin suomenkielisten näkövammaisten liitosta j.n.e.

Suomen kielen hallintoalueella Skövden kunnassa on myös johtoryhmä, jonka puheenjohtaja on Leif Walterum (ylhäällä videossa). Johtoryhmä kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa keskustelemaan asioista jotka liittyvät hallintoalueeseen. Johtoryhmä päättää myös suomen kielen hallintoalueen määrärahojen käytöstä.