Esikoulusta, pedagogisesta hoidosta ja koulupäivähoidosta perittävä maksu

Kunnassamme noudatetaan enimmäismaksusääntöjä.
Korkein lasta kohti perittävä maksu esikoulusta ja pedagogisesta hoidosta on 1 425 kruunua. Korkein lasta kohti perittävä maksu koulupäivähoidosta (vapaa-ajankoti tai vapaa-ajankerho) on 950 kruunua.

Lapsesta tai lapsista perittävä maksu lasketaan perheen kuukausitulojen perusteella.
Tuloja ovat esimerkiksi:

 • bruttopalkka (ennen veroja)
 • eläke (ei lapseneläke)
 • lapsen hoitoavustus
 • sairauskorvaus
 • vanhempainraha
 • työttömyyskorvaus
 • koulutusavustus
 • perheavustus
 • tietyt elinkeinotoiminnasta saadut tulot

Seuraavat tuet ja avustukset eivät ole tuloja:

 • asuntoavustus
 • lapsilisä, monilapsikorotus
 • toimeentulotuki
 • elatusavustus tai elatustuki
 • opintoraha


Prosenttimäärät määräytyvät:

 • sen mukaan, montako lasta perheessä on. Jos lapsia on enemmän kuin kolme, maksu peritään kolmesta nuorimmasta. Nuorin lapsi lasketaan lapseksi numero 1.

 • sen mukaan, käyvätkö lapset esikoulua vai vapaa-ajankotia.

 

Lapset esikoulussa tai pedagogisessa hoidossa

Lasten lukumäärä

Prosenttia bruttotuloista

Enimmäismaksu

Lapsi 1

3 prosenttia tuloista

1 425 kruunua

Lapsi 2

2 prosentti tuloista

950 kruunua

Lapsi 3

1 prosentti tuloista

475 kruunua


Lapsi koulupäivähoidossa (vapaa-ajankoti)

Lasten lukumäärä

Prosenttia bruttotuloista

Enimmäismaksu

Lapsi 1

2 prosenttia tuloista

950 kruunua

Lapsi 2

1 prosentti tuloista

475 kruunua

Lapsi 3

1 prosentti tuloista

475 kruunua

 

Lomat ja opintopäivät kouluissa

Lasten lukumäärä

Prosenttia bruttotuloista

Enimmäismaksu

Lapsi 1

1 prosenttia tuloista

475 kruunua

Lapsi 2

0,5 prosentti tuloista

238 kruunua

Lapsi 3

0,5 prosentti tuloista

238 kruunua

 

Toimita tiedot tuloistasi kunnalle

Oikean maksun määräämiseksi on tärkeää, että toimitat tiedot perheesi tuloista kunnalle. Muussa tapauksessa sinulta peritään enimmäismaksu.