Skövdeläinen

Syksyn Skövdeläinen on valmis ja digitaalinen versio löytyy täältä - Höstens Skövdeläinen är klar och den digitala versionen finns här

Tänä syksynä tiedotuslehtinen Skövdeläinen on 6-sivuinen ja se lähetetään postissa kaikille Suomessa syntyneille Skövden kunnassa ja myös muille, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa sen postissa kotiin. Jos haluat sen (tai et halua), ilmoita asiasta tähän osoitteeseen: anoo.niskanen@skovde.se

Denna höst är infobladet Skövdeläinen 6-sidigt och den skickas med posten till alla i Skövde kommun som är födda i Finland och även till andra som har meddelat att de vill ha den med posten. Om du vill ha den (eller inte vill ha den), kan du höra av dig till denna adress: anoo.niskanen@skovde.se