Trafik & infrastruktur

Aktuellt

VA-arbete på Trädgårdsgatan

VA-arbete på Trädgårdsgatan

Under januari har VA-arbete skett på Trädgårdsgatan. 05 januari 2018
Sök bidrag för enskild väg

Sök bidrag för enskild väg

Du kan söka kommunalt underhållsbidrag för enskilda vägar och vägsamfälligheter med statligt bidrag som ligger i Skövde kommun. Här hittar du ansökan och mer information. 04 januari 2018
Snöröjning i vinter

Snöröjning i vinter

Vintern kan innebära halka och snödrivor. Vi har beredskap för snöröjning och försöker underlätta för dig att ta dig fram både på vägar och gång- och cykelbanor. Läs mer om vårt arbete här! 13 december 2017
Kavelbrovägen byggs om

Kavelbrovägen byggs om

Vi har tillsammans med Volvo Powertrain sett över trafiksituationen vid Grönvalls plats. Det har skett flera olyckor och tillbud när oskyddade trafikanter ska korsa gatan vid bland annat Volvohuset. 26 oktober 2017
Stadsbussterminalen flyttar tillbaka!

Stadsbussterminalen flyttar tillbaka!

Från måndag 23 oktober går stadsbussarna återigen från den ursprungliga stadsbussterminalen vid Resecentrum. 12 oktober 2017
Badhusrondellen blir tvåfältig

Badhusrondellen blir tvåfältig

Badhusrondellen byggs under hösten och vintern 2017/2018 om till en tvåfältig cirkulation. Detta görs för att förbättra trafikflödena genom staden. 21 september 2017
Ny bashastighet

Ny bashastighet

För att öka trafiksäkerheten och minska bullret i stadsmiljön får tätorterna Skövde och Skultorp nya hastighetsbegränsningar. 04 september 2017
Fler nyheter
Bild
Länk till tillstånd för grävning och TA-plan
Bild
Länk till Svenskt vatten