Trafik & infrastruktur

Vi arbetar för att trafik- och infrastruktursystemet ska tillgodose Skövdebornas behov, vara säkert, tryggt och trivsamt samtidigt som det ska bidra till att värna om en god miljö. 

Här kan du bland annat läsa mer om trafiksäkerhet, pågående VA- och vägarbeten, snöröjning och olika parkeringstillstånd.

Aktuellt

Lastcyklarna tar vinterledigt

Lastcyklarna tar vinterledigt

När vi nu går in i kallare tider är det dags för våra lastcyklar att ta vinterledigt. Det har varit hårt tryck på bokningarna under året och vi hoppas att alla som ville fick möjlighet att låna en lastcykel. 25 november 2019
Trafiksignaler Hjovägen

Trafiksignaler Hjovägen

I höst startar ett arbete för att förbättra för trafiken längs med och för anslutande gator till Hjovägen. Hjovägen kommer bland annat få två nya trafiksignaler, samt nya gång- och cykelförbindelser. 11 november 2019
Boendeparkering införs på Norrmalm

Boendeparkering införs på Norrmalm

Först ut är Kansligatan, Rotegatan och Tränggatan. Du hittar all information om boendeparkering samt hur du gör för att ansöka om tillstånd för boendeparkering här. 28 oktober 2019
Arbete i vatten och avloppsnätet Stöpen

Arbete i vatten och avloppsnätet Stöpen

Skövde VA kommer i samarbete med Sektor service, Arbetsavdelningen förnya och lägga om vattenledningarna i delar av Rydbergsgatan, Bildhuggarevägen och Tallstigen. 28 oktober 2019
Cykelvägen i Tidan är färdig

Cykelvägen i Tidan är färdig

Idag invigdes den nya cykelvägen mellan Götlunda kyrka och Greby i Tidan. 14 oktober 2019
Fler nyheter
Bild
Länk till tillstånd för grävning och TA-plan
Bild
Bild
Bild
Bild