Trafik & infrastruktur

Vi arbetar för att trafik- och infrastruktursystemet ska tillgodose Skövdebornas behov, vara säkert, tryggt och trivsamt samtidigt som det ska bidra till att värna om en god miljö. 

Här kan du bland annat läsa mer om trafiksäkerhet, pågående VA- och vägarbeten, snöröjning och olika parkeringstillstånd.

Aktuellt

Under torsdagen den 22 augusti finns det risk för missfärgat dricksvatten på Norrmalm.

Under torsdagen den 22 augusti finns det risk för missfärgat dricksvatten på Norrmalm.

Risken för missfärgningen beror på att ett större känt uttag av dricksvattnet kommer att ske, vilket kan påverka våra ledningar och därmed skapa missfärgning av dricksvattnet. 21 augusti 2019
Risk för tryckvariation i dricksvattennätet på billingesluttningen, torsdagen den 22 augusti.

Risk för tryckvariation i dricksvattennätet på billingesluttningen, torsdagen den 22 augusti.

Med anledning av ledningsarbeten på dricksvattennätet, kommer det under torsdagen den 22 augusti att kunna uppstå tryckvarianter i dricksvattennätet på billingesluttningen. 21 augusti 2019
Gång- och cykelväg Havstenavägen

Gång- och cykelväg Havstenavägen

Under hösten anläggs en separat gång- och cykelväg utmed Havstenavägens östra sida fram till befintligt gång- och cykelvägnät utmed Lillegårdsvägen. 19 augusti 2019
Grusparkeringen på Arenan asfalteras

Grusparkeringen på Arenan asfalteras

Från och med måndagen 19 augusti kommer vi att asfaltera grusparkeringen på Arena väst. Parkeringen kommer att vara avstängd fram till och med sista oktober. När vi asfalterar ytan kan vi också måla linjer, vilket skapar fler parkeringsplatser och bättre framkomlighet. 15 augusti 2019
Kulturhustorget

Kulturhustorget

Den 14 augusti går ombyggnaden av Skövde centrum in i nästa etapp nu påbörjas arbetet med att göra om Kulturhustorget utanför Stadsbiblioteket. 08 augusti 2019
Fler nyheter
Bild
Länk till tillstånd för grävning och TA-plan
Bild
Bild
Bild
Bild