Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Trafik & infrastruktur

Vi arbetar för att trafik- och infrastruktursystemet ska tillgodose Skövdebornas behov, vara säkert, tryggt och trivsamt samtidigt som det ska bidra till att värna om en god miljö. 

Här kan du bland annat läsa mer om trafiksäkerhet, pågående VA- och vägarbeten, snöröjning och olika parkeringstillstånd.

Aktuellt

Planerat VA-arbete i Skultorp våren 2021

Planerat VA-arbete i Skultorp våren 2021

Skövde VA kommer med start vecka 6 2021 att byta ut och lägga om vattenledningarna på Slånvägen, Fläderstigen, Loringavägen, Westers väg och Bofinksvägen. Syftet med åtgärden är att förbättra och förstärka leveranssäkerheten i området. 14 januari 2021

Elbilsladdare P-Diana

Snabbladdaren för elbilar på Diana har gått i pension. 27 november 2020

Cyklistvelometern

Cykelfrämjandets enkät Cyklistvelometern är inne i slutskedet men ännu finns tid att delta. 20 augusti 2020

Beläggningsarbete på väg 26

Trafikverket gör beläggningsarbete på väg 26 Mobacka-Lövåsen, under v.33-35. Med start lördag den 15 augusti kl 05:00 - 28 augusti kl 23:00 07 augusti 2020
Fler nyheter
Bild
Länk till tillstånd för grävning och TA-plan
Bild
Bild
Bild