Dialogkväll med butiker i Skövde City

20 nov 2019 19:00 − 21:00

Förutsättningar för handeln

Handeln står inför stora förändringar. 
Hur ska vi på bästa sätt möta dessa tillsammans?
Näringslivsenheten hälsar dig välkommen till en dialogkväll den 20 november då vi pratar om förutsättningarna för att bedriva handel i Skövde City.
Under kvällen får du tillfälle att prata med ledande politiker i Skövde kommun samt representanter från Skövde kommuns näringslivsenhet.
Vi vill att du funderar på följande frågeställningar:
1. Hur ser du på företagsklimatet i Skövde.
2. Vad är det största hindret för att ditt företag ska kunna utvecklas?
3. Vilka möjligheter ser du för att ditt företag ska kunna utvecklas 
ytterligare?
4.  Vad är det viktigaste för dig att Skövde bibehåller/utvecklar för att ditt företag ska kunna utvecklas ytterligare?
5. Övrigt som du vill framföra.
Välkommen
Ramona Nilsson            Katarina Jonsson
Näringslivschef              Kommunstyrelsens ordförande
Tid: Onsdagen den 20 november, kl. 19.00-21.00
Plats: Stadshuset, plan 2, Fredsgatan 4, Skövde
Anmälan: till naring@skovde.se senast den 14 november
  Vi bjuder på fika!