Folkhälsopolitik

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsa och hälsoutvecklingen över tid. Förutsättningarna för att må bra och ha en god hälsa påverkas av många olika faktorer. Våra ekonomiska och sociala förutsättningar som vi föds med spelar roll, de miljöer vi bor och vistas i har betydelse och de val som vi själva gör i vår vardag påverkar vår hälsa. Det handlar också om att förutsättningarna för ett gott liv är rättvist och jämlikt fördelade. Åtskilligt kan vi påverka själva, men vissa faktorer är betydligt svårare för enskilda individer att åtgärda. Här handlar det om ett sampel mellan samhälle och individ.

Så här jobbar vi med folkhälsa!

Skövde kommun arbetar för att folkhälsoarbetet ska vara kunskapsbaserat och vara en naturlig del som genomsyrar alla verksamheter i organisationen.

 

Läs mer

Prioriterade områden

Under mandatperioden 2019-2022 har kommunfullmäktige i Skövde pekat ut tre viljeinriktningar som ska prioriteras inom folkhälsoarbetet.    

Läs mer

Statistik

Hälsan är en av de saker som människor skattar högst och hälsoläget i Sverige och Skövde är generellt sett mycket gott. Men det finns skillnader både nationellt sett och lokalt i Skövde kommun. 

Läs mer

Nätverket Healthy Cities

Skövde kommun är sedan 2013 medlemmar i det svenska nätverket Healthy Cities som är en del av WHO.

Länk till Healthy Cities

Rapporter och projekt

Folkhälsoarbetet i Skövde sker under perioder mer fokuserat. Här finns några av de satsningar som gjorts samlade.  

Läs mer

Arbetet sker i samverkan

Skövdes folkhälsoarbete sker i nära samverkan med Västra Götalandsregionen.

Läs mer