Folkhälsopolitik

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsa och hälsoutvecklingen över tid. Förutsättningarna för att må bra och ha en god hälsa påverkas av många olika faktorer. Våra ekonomiska och sociala förutsättningar som vi föds med spelar roll, de miljöer vi bor och vistas i har betydelse och de val som vi själva gör i vår vardag påverkar vår hälsa.

Det handlar också om att förutsättningarna för ett gott liv är rättvist och jämlikt fördelade. Åtskilligt kan vi påverka själva, men vissa faktorer är betydligt svårare för enskilda individer att åtgärda. Här handlar det om ett sampel mellan samhälle och individ.

Så här jobbar vi med folkhälsa!

Skövde kommun arbetar för att arbetet ska vara kunskapsbaserat och genomsyra alla verksamheter. 

 

Läs mer

Prioriterade områden

Skövde kommun har tre prioriterade områden 2019-2022 för att stärka folkhälsan i kommunen.

Läs mer

Statistik

Folkhälsa i siffror för Skövde kommun.

Läs mer

Nätverket Healthy Cities

Skövde kommun är sedan 2013 medlemmar i det svenska nätverket Healthy Cities som är en del av WHO.

Länk till Healthy Cities

Samverkan

Skövdes folkhälsoarbete sker i nära samverkan med Västra Götalandsregionen.

Läs mer