Bild på ett par och en vigselförrättare under en vigselceremoni.

Borgerlig vigsel

Om du vill gifta dig under en ceremoni utan religiösa inslag, bokar du borgerlig vigsel genom vår e-tjänst.

En borgerlig vigsel i Skövde kommun är kostnadsfri och genomförs som en enkel ceremoni. En vigsel omfattar högst 7-10 minuter och du behöver inte vara skriven i Skövde kommun för att få vigas i Stadshuset. Efter vigseln får brudparet ett vigselbevis och vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Tid för vigselceremoni med undantag för klämdagar eller helger

  • September till och med april fredagar från klockan 15:00 i stadshuset.
  • Maj till och med augusti, fredagar från klockan 14:00 i stadshuset.
  • Under juli hålls vigslar i den mån det är möjligt.

 

Vigsel som önskas annan dag, tid eller plats, en så kallad privat ceremoni, kan ske efter överenskommelse direkt med någon av våra borgerliga vigselförrättare.

Inför din vigsel

Ansök om hinderprövning på Skatteverkets hemsida. När prövningen är klar får ni två dokument hem i brevlådan, ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg. Det är viktigt att ansöka i god tid.  Intygen gäller i 4 månader. 

Ni bokar sedan borgerlig vigsel via vår e-tjänst  "Borgerlig vigsel".  

Två veckor innan önskat vigseldatum inkommer ni med båda intygen från Skatteverket. Intygen kan antingen lämnas direkt till kommunens Kontaktcenter i Stadshuset, Fredsgatan 4, alternativt skickas via post (märk kuvertet borgerlig vigsel).

Under er vigsel

Giltig legitimation, såsom körkort, pass eller id-kort måste uppvisas vid ceremonin.

Två vittnen ska närvara. Vilka som ska vara vittnen avgör ni själva, det enda kravet är att de fyllt 18 år. Skövde kommun kan hjälpa till med vittnen om så önskas.

Vigsel på annat språk

Våra borgerliga vigselförrättare