Bild på ett par och en vigselförrättare under en vigselceremoni.

Borgerlig vigsel

Om du du vill gifta dig under en cermoni som är utan religiösa inslag går det bra att beställa en så kallad borgerlig vigsel genom kommunen.

Länsstyrelsen har utsett vigselförättare inom kommunen. En borgerlig vigsel är kostnadsfri och genomförs enligt ett särskilt vigselformulär vid en enkel ceremoni. En vigsel omfattar högst 7-10 minuter och du behöver inte vara skriven i Skövde kommun för att få vigas i Stadshuset.

Tid för vigselceremoni med undantag för klämdagar eller helger

 • September till och med april fredagar från klockan 15:00 i stadshuset.
 • Maj till och med augusti, fredagar från klockan 14:00 i stadshuset.
 • Under juli hålls vigslar i den mån det är möjligt.

Vigselanmälan

Inför en borgerlig vigsel måste ni lämna in blanketten "Vigselanmälan" tillsammans med "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel" till kommunen, gärna två veckor innan önskat vigseldatum. Intyg om hindersprövning ansöker ni hos Skatteverket. Det är viktigt att ansöka i god tid.

När hinderprövningen är klar får ni både hindersprövningsintyg och vigselintyg från Skatteverket. Intygen gäller i 4 månader. Intygen tillsammans med vigselanmälan ska skickas in till kommunen eller lämnas in direkt till kommunens Kontaktcenter i stadshuset.

Giltig legitimation, såsom körkort, pass eller dylikt måste uppvisas vid ceremonin.

Två vittnen ska närvara. Vilka som ska vara vittnen avgör ni själva, det enda kravet är att de fyllt 18 år. Skövde kommun kan hjälpa till med vittnen om så önskas.

Vigsel som önskas annan dag, tid eller plats, en så kallad privat ceremoni, kan ske efter överenskommelse direkt med någon utav våra vigselförrättare.

Efter vigseln får brudparet ett vigselbevis och vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Kontakta oss gärna vid frågor.

Vigseltexter

Våra borgerliga vigselförrättare

2023-2026

 • Sophie Nohlberg (M), 0705-54 59 73
 • Nicklas Johansson (M), 0500-49 80 00 (ange borgerlig vigsel)
 • Monica Green (S), 0705-30 42 10
 • Malin Wadman (S), 0762-76 65 52
 • Christer Winbäck (L), 0702-22 11 38
 • Maria Ljungkvist (L), 0723-20 86 81
 • Stefan Svensson (C), 0739-85 05 51
 • Désirée Sandström (MP), 0760-11 26 26
 • Anna Eklund (tjänsteperson), 0500-49 73 38
 • Annika Nyström (tjänsteperson), 0500-49 73 13
 • Carin Fhyr (tjänsteperson), 0500-49 87 11
 • Sofia Myhrman (tjänsteperson), 0500-49 82 42
 • Markus Wästefors (tjänsteperson), 0730-58 68 87

 

Vigsel på annat språk

Vigseln sker på svenska. Om inte båda makarna talar svenska krävs en tolkning. Paret ansvarar för att en kvalificerad tolk finns med vid vigseln och står för denna kostnad. Tolken kan delta på distans.

Vigselceremonin finns officiellt översatt till följande språk: engelska, finska, franska, spanska, tyska, jiddisch, meänkieli, romani arli, romani kale, romani kelderash, romani lovari, lulesamiska, nordsamiska, sydsamiska och arabiska. Översättningarna kan tillhandahållas av Länsstyrelsen Västra Götaland eller av vigselförrättaren.