Barn och utbildning


Samlade e-tjänster för skola, barnomsorg, skolskjuts, musikskola och vuxenutbildning.

För att göra skolval gå till "Grundskola" och välj "E-tjänst förskola och skola". (Skolvalet är öppet 26 oktober-22 november för val till förskoleklass och 1-31 januari för val till åk 7).

Förskola

Kräver ej e-legitimation Barnomsorg, anmälan
Anmälan till förskola, fritidshem, överflyttning samt nyanmälan till allmän förskola.

Kräver ej e-legitimation Beräkna avgift
Beräkna barnomsorgsavgift.

Kräver ej e-legitimation E-tjänst förskola och skola (inloggning med användarid och lösenord)
Här kan du som vårdnadshavare ändra dina eller ditt barns kontaktuppgifter samt göra skolval. Du som redan har barnomsorg kan också registrera schema, göra inkomständring eller säga upp din plats.

Kräver ej e-legitimation E-tjänst förskola och skola (inloggning med e-legitimation)
Här kan du som vårdnadshavare ändra dina eller ditt barns kontaktuppgifter samt göra skolval. Du som redan har barnomsorg kan också registrera schema, göra inkomständring eller säga upp din plats.

Kräver ej e-legitimation Finska i förskoleklass (Suomea esikoululuokassa)
Anmäl ditt barn till undervisning i finska språket i förskoleklass. E-tjänsten kräver e-legitimation. (Ilmoita lapsesi suomen kielen opetukseen esikoululuokassa. Tämä e-palvelu vaatii e-tunnuksen).

Kräver ej e-legitimation Vikariat inom förskola/skola, intresseanmälan
Ansökan om att få arbeta som vikarie inom förskola/skola.

Kräver ej e-legitimation Vklass
Logga in som vårdnadshavare i lärplattformen Vklass.

Grundskola

Kräver ej e-legitimation E-tjänst förskola och skola (inloggning med användrid och lösenord)
Här kan du som vårdnadshavare ändra dina eller ditt barns kontaktuppgifter samt göra skolval. Du som redan har barnomsorg kan också registrera schema, göra inkomständring eller säga upp din plats.

Kräver ej e-legitimation E-tjänst förskola och skola (inloggning med e-legitimation)
Här kan du som vårdnadshavare ändra dina eller ditt barns kontaktuppgifter samt göra skolval. Du som redan har barnomsorg kan också registrera schema, göra inkomständring eller säga upp din plats.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Fritidshem, anmälan
Anmälan till plats i fritidshem.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Frånvaroanmälan i Skola24 med användarnamn och lösenord
Inloggning i Skola24 med användarnamn och lösenord.

Kräver ej e-legitimation Frånvaroanmälan i Skola24 med e-legitimation
Inloggning i Skola24 med e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Finska i förskoleklass (Suomea esikoululuokassa)
Anmäl ditt barn till undervisning i finska språket i förskoleklass. E-tjänsten kräver e-legitimation. (Ilmoita lapsesi suomen kielen opetukseen esikoululuokassa. Tämä e-palvelu vaatii e-tunnuksen).

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Modersmålsundervisning, ansökan
Ansökan om att delta i modersmålsundervisning.

Kräver ej e-legitimation Modersmålsundervisning, avsluta
Ansökan om att avsluta deltagande i modersmålsundervisning.

Kräver ej e-legitimation Musikskola
Anmälan till musikskolan.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation SANT-kontrakt
Som vårdnadshavare skriver du under SANT-kontrakt för ditt barn.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Skolskjuts
Ansökan om skolskjuts.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Skolskjutsschema
Skolskjuts, ange ditt schema för taxi.

Kräver ej e-legitimation Specialkost, anmälan
Anmäl eller avanmäl önskemål om specialkost. Du kan ansöka om specialkost av medicinska skäl. Du kan också ansöka om vegetarisk och/eller fläskfri kost. Specialkost anpassas alltid utifrån dagens lunch.

Kräver ej e-legitimation Söka betygskopior
Här kan du få betygskopior digitalt eller beställa dessa.

Kräver ej e-legitimation Vikariat inom förskola/skola, intresseanmälan
Ansökan om att få arbeta som vikarie inom förskolan/skola.

Kräver ej e-legitimation Vklass
Logga in som vårdnadshavare i lärplattformen Vklass.

Gymnasieskola

Kräver ej e-legitimation Frånvaroanmälan i Skola24 med användarnamn och lösenord
Inloggning i Skola24 med användarnamn och lösenord.

Kräver ej e-legitimation Frånvaroanmälan i Skola24 med e-legitimation
Inloggning i Skola24 med e-legitimation.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Gymnasieval
Gör ditt gymnasieval direkt på webben, valsidorna är öppna under ansökningstiden.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Inackorderingstillägg
Ansökan och information om inackorderingstillägg.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Modersmålsundervisning, ansökan
Ansökan om att delta i modersmålsundervisning för gymnasieelever.

Kräver ej e-legitimation Modersmålsundervisning, avsluta
Ansökan om att avsluta deltagande i modersmålsundervisning.

Kräver ej e-legitimation Musikskola
Anmälan till musikskolan.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Redovisning Sommarlovsaktiviteter
Redovisa som sektor, arrangerade sommarlovsaktiviteter.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Specialkost, anmälan
Anmäl eller avanmäl önskemål om specialkost. Du kan ansöka om specialkost av medicinska skäl. Du kan också ansöka om vegetarisk och/eller fläskfri kost. Specialkost anpassas alltid utifrån dagens lunch.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Söka betygskopior
Här kan du få betygskopior digitalt eller beställa dessa.

Kräver ej e-legitimation Uthämtning av lunchlådor för gymnasieelever
Här kan du beställa dina lunchlådor.

Kräver ej e-legitimation Vikariat inom gymnasieskolan, intresseanmälan
Ansökan om att få arbeta som vikarie inom gymnasiet.

Kräver ej e-legitimation Vklass
Logga in som vårdnadshavare i lärplattformen Vklass.

Jämförelsetjänst

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Jämförelsetjänst
Med hjälp av jämförelsetjänsten kan du som invånare jämföra olika delar av serviceutbudet, inklusive skolor, i kommunen.

Stipendier, fonder, medel

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Stipendium - Arne Lorentzon
Obs! Ansökningsperioden för våren 2020 är inställd. Välkommen med din ansökan våren 2021 istället. Syftet med stipendiet "Entreprenörsskap i skolan" är att uppmuntra och belöna kretivitet och nytänkande hos arbetslag och klasser i grundskolan samt elever i gymnasieskolan.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Stipendium - Theodor Egnell
Väl meriterade studerande vid högskola eller universitet med slutbetyg från gymnasiet i Skövde kommun kan ansöka.

Vuxenutbildning

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Anmäl avbrott från kurs
Anmäl om du behöver avbryta en eller flera kurser du läser vid Vuxenutbildningen i Skövde.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Ansökan, teoretiska kurser på gymnasienivå
Ansök om att läsa teoretiska kurser på gymnasienivå i Vuxeutbildningens regi

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Ansökan, yrkesutbildning på gymnasienivå
Ansök om att gå yrkesutbildning i Vuxenutbildningens regi. (Gäller endast dig som är folkbokförd i Skövde kommun!)

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Ansökan, yrkeshögskoleutbildning
Ansök om en plats på en yrkeshögskoleutbildning

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Beställa betyg från kurs du läst på vuxenutbildningen
Beställ betyg från en eller flera kurser du läst på vuxenutbildningen.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Beställa studieintyg från vuxenutbildningen
Beställ ett intyg om studier, observera att detta inte är samma sak som ett betyg!

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Kursansökan, SFI (svenska för invandrare)
Anmäl ditt intresse att få gå en SFI-kurs genom att ansöka via denna tjänst.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Provanmälan gymnasiekurser, vuxenutbildning Skövde
Anmäl dig till provtillfälle i kurs eller kurser.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Snabba Spåret, ansökan om plats
Ansök om en plats på "Snabba Spåret". (Gäller endast dig som är folkbokförd i Skövde kommun!)

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Vikariatstjänst, intresseanmälan för vuxenutbildningen/grundskola
Ange intresse om att arbeta på ett vikariat inom vuxenutbildningen.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Yrkesutbildning Skaraborg - Ansökan om yrkesutbildning
Yrkesutbildning Skaraborg - Skaraborgs kommuner i samverkan - Ansök om yrkesutbildning via den här tjänsten.