Anslagstavla

Den anslagstavla som tidigare fanns placerad i stadshusets entré har nu ersatts av en digital anslagstavla.