Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Anslagstavla

Den anslagstavla som tidigare fanns placerad i stadshusets entré har nu ersatts av en digital anslagstavla.