Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Beredskap och trygghet

Skövde kommun arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor och krishantering på flera olika sätt. Syftet med det arbetet är att på bästa möjliga sätt skapa en trygg och säker tillvaro för alla som vistas i kommunen.