Ekonomiskt stöd

Om du har hamnat i ekonomiska svårigheter kan vi hjälpa dig med stöd och rådgivning. Via socialtjänsten i Skövde kan du få olika former av ekonomiskt stöd, beroende hur din situation ser ut. Vi kan erbjuda stöd till personer som är 18 år eller äldre.

Du kan få stöd genom rådgivande samtal och även ansöka om försörjningsstöd. Kontakten är frivillig och alla uppgifter som du lämnar till oss omfattas av sekretess.

Budget- och skuldrådgivning är ett kostnadsfritt stöd där du kan få hjälp att göra en budget och även göra en plan för att hantera skulder.

Dödsboanmälan och bistånd till begravningskostnader vänder sig till dig som är nära anhörig till en person som har gått bort.

Försörjningsstöd, som även kallas ekonomiskt bistånd eller socialbidrag, är ett behovsprövat bistånd. Du och eventuell partner kan ansökan om försörjningsstöd om du saknar tillräckliga inkomster för de mest nödvändiga kostnaderna. 

Via Konsumentvägledningen kan du få allmän information kring konsumenträtt, vägledning i ditt ärende och information om vart du kan vända dig i olika konsumentfrågor.

Kontakta oss vid frågor

Om du inte vet vem du ska vända dig till eller om du har frågor om om vilket stöd du och din familj kan få, kan du kontakta oss för vägledning.