Naturvård & skogsbruk

Skövde kommun har påfallande många och stora naturrikedomar, många inpå den stadsbebyggda miljön och i vissa fall är områdena helt unika ur ett nationellt perspektiv.

Vi arbetar framgångsrikt med att värna, vårda och visa upp intressanta, natursköna områden som är viktiga för både växter, djur och människor. Många områden är lätt tillgängliga för Skövdes invånare och andra besökare, då vandringsleder anlagts i stor skala och vissa platser funktionshinderanpassats.

Skövde naturguide lockar dig till fina smultronställen, oavsett årstid, med mycket att se och uppleva. Billingeleden guidar dig genom ett av Sveriges mest spännande kulturlandskap.

Landskapet runt Skövde med hagmarker, ängar, åkermark och skog är till stor del påverkad av människans och betande djurs aktiviteter. Tillsammans med den höga kalkhalten i jordarna bidrar detta till att skapa förutsättningar för det rika växt- och djurliv som finns i kommunen.