Bild på flera stenar som ligger på varandra

Funktionsnedsättning

Stöd till dig med funktionsnedsättning

Du som bor i Skövde kommun ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar. Här hittar du information om hur kommunen kan hjälpa till när du har behov av stöd och hjälp i vardagen. 

För att söka en insats eller få mera information kontakta en handläggare via kontaktcenter.