Trädgårdsavfall

Under hösten och våren vill många städa i sin trädgård. Du som husägare ansvarar för att ta hand om löv, kvistar, grenar och döda växter på din tomt – även om det härstammar från kringliggande mark. Det är inte tillåtet att använda någon annans mark som avstjälpningsplats, men det finns flera andra sätt att hantera ditt trädgårdsavfall.

Kompostera

Du kan själv kompostera ditt trädgårdsavfall genom att bygga eller köpa en kompost. Tänk på att kompostbehållaren måste placeras och skötas så att du inte stör dina grannar. Du som bara vill kompostera trädgårdsavfall behöver inte göra någon anmälan till kommunen. Om du däremot vill kompostera ditt matavfall ska du anmäla detta till Miljösamverkan östra Skaraborg.

Återvinningscentraler

Du kan lämna ditt trädgårdsavfall på någon av kommunens återvinningscentraler.

Eldning

Det är förbjudet att elda sitt trädgårdsavfall. Läs mer på Miljösamverkan Östra Skaraborgs webb om vad som gäller angående eldning. 

Kontrollera med räddningstjänsten

Om du vill elda gräs eller liknande ska du alltid kontrollera med räddningstjänsten vad som gäller för eldning vid just det tillfället.

Det är alltid den person som tänder elden som är ansvarig och ska se till att elden inte utgör någon fara för människor, egendom eller miljö samt att den släcks. Läs mer hos  Räddningstjänsten Skaraborg. 

Var rädd om djuren som gömmer sig i rishögarna

Om du fått tillåtelse att elda din rishög tänk då på att det kan finnas både övervintande igelkottar och nyinflyttade fåglar i den. Det är därför bra att flytta på högen precis innan den ska eldas, så att djuren som sökt skydd där får en chans att komma undan lågorna.

Vad händer om jag dumpar avfallet?

  • området blir otillgängligt och fult
  • den naturliga växtligheten kvävs och ogräs tar över
  • det blir dålig lukt
  • avfall och rester drar till sig skadedjur
  • fallfrukt drar till sig insekter
  • syrebrist och näringsläckage i närliggande vattendrag