Parkering

Här finns information om parkeringsmöjligheter, parkeringsregler och ansökan om parkeringstillstånd i Skövde kommun.

Parkeringskartan hjälper dig

Kartan visar möjliga parkeringsplatser, tidsbegränsning och avgift som kommunen ansvarar över. För de parkeringsplatser som saknar tidigare nämnd information i kartan ansvarar en annan aktör. För att få mer information om dessa, kontakta den ansvariga aktören.

I centrum finns tre stycken parkeringshus Mobilitetshus Mode, Commerce och Vasaporten tillsammans finns 1 700 parkeringsplatser att tillgå.

Här hittar du Skövdes parkeringskarta.

Hjälp till genom att lämna bilen hemma

Varje år fortsätter Skövde kommun att bygga ut cykelvägnätet och i centrum finns det cykelställ nära målpunkter som butiker och resturanger.

Tillgängligheten är viktig om vår kommun ska kunna fortsätta att utvecklas och växa. Genom att begränsa parkeringstiden och ha en något högre avgift på p-platserna i centrum hoppas vi att fler går, cyklar, samåker eller tar bussen. Då får även du som inte har möjlighet att göra detta plats att parkera. Dessutom mår miljön bättre om fler lämnar bilen hemma!