Kollektivtrafik

Vi vill att det ska vara lätt för skövdeborna att leva klimatsmart. Det ska vara lätt att välja hållbara trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik. Vi gör investeringar i gång- och cykel banor och i ny- och ombyggnation av busshållplatser runt om i kommunen.

Västtrafik

Du hittar mer information om kollektivtrafiken i Skövde på www.vasttrafik.se.