Kollektivtrafik

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kollektivtrafik

Vi vill att det ska vara lätt för skövdeborna att leva klimatsmart. Det ska vara lätt att välja hållbara trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik. Vi gör investeringar i gång- och cykel banor och i ny- och ombyggnation av busshållplatser runt om i kommunen. Vi bygger också om bussterminalen och gör en ny logistiklösning vid Resecentrum. Resecentrum är ett nav för alla kommuner i Skaraborg och investeringarna vi gör i området stärker hela regionen.

Reseökning

Allt fler väljer kollektivtrafiken i Västsverige. Resandet med såväl bussar, båtar, spårvagnar och tåg har fortsatt öka under 2016. 194 miljoner resor gjordes med Västtrafik till och med augusti 2016, vilket är en ökning med sju procent jämfört med samma period föregående år. Den största uppgången står busstrafiken för, där resandet ökat med tio procent. I Skaraborgsregionen har reseökningen gått upp med 6 procent.

Västtrafik

Du hittar mer information om kollektivtrafiken i Skövde på www.vasttrafik.se.