Kollektivtrafik

Vi vill att det ska vara lätt för skövdeborna att leva klimatsmart. Det ska vara lätt att välja hållbara trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik. Vi gör investeringar i gång- och cykel banor och i ny- och ombyggnation av busshållplatser runt om i kommunen.

Västtrafik

Du hittar mer information om kollektivtrafiken i Skövde på www.vasttrafik.se.

Seniorbiljett

Beslutet är taget att seniorer (70+) i Skövde ska få åka gratis med kollektivtrafiken. Nu är datumet fastställt för övergången mellan 75+ till 70+. Det blir från och med den 1 juni som man kommer kunna ansöka om att få seniorbiljett. Västtrafik kommer att skicka ut ett brev till alla som är folkbokförda i Skövde kommun och som fyller ålderskriteriet. Genom att svara på brevet och skicka in sin ansökan kommer man att få sin seniorbiljett. 

Läs mer här om Seniorbiljett.