Tre personer som sitter på Hertig Johans torg och fikar.

Korta fakta om Skövdes ekonomi

Hur gick det 2022?

Skövde kommun redovisar ett positivt resultat på 175,8 miljoner kronor för 2022. Det motsvarar 4,8 procent av skatter och bidrag. Koncernens resultat var 224,9 miljoner kronor. Nämnderna (exklusive taxefinansierade verksamheter) redovisar ett positivt resultat på totalt 28,1 miljoner kronor jämfört med budget. Även de taxefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott, på 2,6 miljoner kronor. För att långsiktigt klara den planerade investeringsnivån krävs ett resultat på minst 3 procent. Under året har Skövde kommun nettoinvesterat för 624,7 miljoner kronor.

Hur fördelades dina skattepengar?

Den största delen av en kommuns verksamheter finansieras av skatteintäkter som baseras på invånarnas inkomster. 2022 hade nämnderna en total budget på cirka 3,4 miljarder kronor.

Varje hundralapp fördelades så här:

  • 39 kronor till barn och utbildning
  • 32 kronor till omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
  • 7 kronor till stöd för barn, ungdomar och vuxna i socialt svåra situationer
  • 22 kronor till övrig verksamhet som vuxenutbildning, kultur, fritid, underhåll av gator, vägar och grönområden