Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Psykisk ohälsa

Vi vänder oss till dig över 18 år som på grund av psykisk funktionsnedsättning har behov av stöd för att din tillvaro ska fungera på ett bra sätt.

Att ha en psykisk funktionsnedsättning kan innebära att olika saker i vardagen blir svåra att klara av. Vissa upplever att deras funktionsnedsättning skapar svårigheter som till exempel:

  • vid sociala kontakter/ myndighetskontakter
  • vardagsstruktur i ditt hem
  • få fungerande rutiner på dina dagar
  • att gå ut eller utföra ärenden
  • att hantera dina läkemedel

 

Om du känner igen dig och vill ha stöd behöver du vända dig till oss genom att ringa eller att använda dig av etjänsten "förfrågan om kontakt", se kontaktrutan på denna sida.

Efter att du tagit kontakt med oss kommer du att få träffa en biståndsbedömare tillsammans med en psykiatrisjuksköterska. De kommer ställa frågor till dig för att få en uppfattning om ditt behov av stöd. Du får sedan ett beslut på om du kommer beviljas stödinsatser av oss, och i så fall, vilken typ av stöd vi kan erbjuda.

etjänst förfrågan om kontakt