Vatten och avlopp

Skövde VA ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen inom verksamhetsområdena inom Skövde kommun. Vi distribuerar vatten till och tar emot samt renar avloppsvatten från ca 45 000 personer. Alla ledningar med tillhörande anläggningar och avloppsreningsverk som Skövde VA äger kallas för den allmänna VA-anläggningen. I vårt uppdrag ingår planering, drift och underhåll av anläggningar, dokumentation av det allmänna ledningsnätet, mätning av vattenförbrukning, debitering av avgifter och att leverara ett livsmedelsklassat dricksvatten direkt till din kran.

Skövde VA är en del av Skövde kommun som är helt taxefinansierad. All vår verksamhet ska bekostas av de taxor vi tar in. Taxan är antagen av kommunfullmäktige och består av två delar: en anslutningsavgift och en brukningsavgift.

Skövde VA har haft en egen årsredovisning, men från och med 2016 kommer Skövde VA:s årsredovisning ligga som en del i Skövde kommuns årsredovisning. Vi har fortfarande en egen del i den ekonomiska redovisningen.

Enskilt vatten och avlopp

Frågor om enskilt vatten och avlopp hänvisar vi till Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS). De svarar på frågor kring om du planerar ett nytt avlopp eller har ett gammalt som fungerar dåligt. Är ni några fastigheter som funderar på att gå samman för att rena avloppsvattnet i en gemensam anläggning så har MÖS en VA-rådgivare som hjälper er kostnadsfritt och opartiskt.