Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Statistik och uppföljning

På denna sida hittar du rapporter om bostadsbyggnation och -planering för de senaste årens utveckling i Skövde kommun. Rapporterna tas fram varje tertial, det vill säga tre gånger per år, av sektor samhällsbyggnad.