Bild på händer som håller i en jordglob

Nyanlända och integration

I Skövde kommun ligger ansvaret för mottagandet av nyanlända på socialtjänsten. Nyanlända som kommer till kommunen är anvisade av Migrationsverket. Staten samt kommunen har ansvar att erbjuda stöd. Vilket stöd beror på hur personens situation ser ut och vad anledningen är att personen kommit till Sverige.

För dig som är nyanländ

Information för dig som är nyanländ eller anhörig

Läs mer här

Vill du hjälpa till?

Här kan du läsa mer om hur du på olika sätt kan hjälpa nyanlända personer i Skövde

Läs mer här

Vilket är kommunens ansvar för nyanlända?

Vilka sköter ansvaret i kommunen för de ensamkommande barnen?

Kriget i Ukraina, hur sköter kommunen massflyktsdirektivet?

Återvändande