Kommunal färdtjänst

Färdtjänst riktar sig till personer som på grund av funktionshinder, som  omfattar minst tre månader, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst är en särskilt anpassad kollektivtrafik för vilken Lag om färdtjänst gäller. En färdtjänstresa kan endast göras från en adress till en annan, utan stopp på vägen.

Vad gäller?

Du kan resa med kommunal färdtjänst inom det så kallade färdtjänstområdet, vilket omfattar kommunerna  i Västra Götaland samt de angränsande kommunerna Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och Mullsjö.

Du kan resa alla dagar kl 05.00 - 02.00.

Ansökan

Ansökan om färdtjänst kan du göra vi vår e-tjänst

Observera att handläggningstiden för färdtjänst är längre än normalt under sommaren och julen, då våra handläggare har semester vissa veckor.

Färdtjänst i julhelgen 
Det är många som vill resa med färdtjänst i jul, särskilt på julafton. Boka din resa för julhelgen mellan den 1 och 16 december för en garanterad plats. Senare bokningar sker i mån av plats. Resor under jul och nyår (24–26/12 och 31/12–1/1) kan endast bokas via telefon 020-91 90 90.

Medresenär och ledsagare
Du kan alltid ta med en medresenär. Medresenären ska stiga på och av på samma plats som du och betalar samma avgift. Om du behöver hjälp i fordonet under själva resan kan du få tillstånd till ledsagare som får medfölja utan extra kostnad, men som du själv får ordna. Ledsagaren får själv inte vara färdtjänstberättigad.

Service
Chauffören kan vid behov följa dig till och från porten, hjälpa dig i och ur bilen, hjälpa till med säkerhetsbältet samt ta hand om ditt förflyttningshjälpmedel och bagage.

Egenavgift
För färdtjänst betalas en egenavgift enligt aktuell färdtjänsttaxa. Information om gällande färdtjänsttaxa kan på begäran tillhandahållas av kommunen.

I tabellen nedan visas egenavgiften fr o m 2022-04-01 (kommun = zon). 

På grund av fel som upptäckts i SCBs uträkning av aktuellt index har priserna justerats enl nedan från och med 2022-04-01.

Se karta med kommungränser.

Enkel resa inom Vuxen Ungdom
En kommun 63 47
Två kommuner 111 83
Tre kommuner 158 119
Fyra kommuner 253 190
Fem kommuner 347 261
Sex kommuner 442 332
Sju kommuner 537 403
Åtta kommuner eller fler 632 474

 

Bokning av resa

Resan bokas hos Västtrafiks Kund- och resetjänst på 020- 91 90 90 i så god tid som möjligt, allra senast 60 minuter före önskad restid. Kund- och resetjänst har öppet kl 06.00 - 22.00 (lör-, sön- och helgdagar kl 08.00 - 22.00). Avbokning och ändring av bokad resa kan göras dygnet runt.

Resor kan även bokas och avbokas i Västtrafiks app Boka Resa eller via webbsidan. Om ni redan har skapat ett konto hos Västtrafik kan ni logga in direkt här, samt hittar information om hur ni skapar ett nytt konto.

Sjukresa

Du kan inte åka färdtjänst vid en sjuk- eller behandlingsresa. Om du har frågor gällande sjukresor kontakta Västra Götalandsregionens sjukreseenhet på telefon 010-473 21 00.