Sensim – för dig som ännu inte är etablerad på arbetsmarknaden

Sensim

Vi finns för dig som är i åldern 18-29 år med en neuropsykiatrisk funktionsvariation, har svårt att få ett arbete och har en önskan om att få ett arbete.

 På Sensim finns möjlighet att få:

  • Stöd med studier
  • Personligt stöd på din väg mot arbete eller studier
  • Råd och stöd i kontakten med Arbetsförmedling eller Vuxenutbildning.

 

Besöksadress: Arbetsmarknadsenheten, Kylarvägen 1B,  Skövde