iSkövde

Under kommande år kommer flertalet projekt genomföras som innebär förbättringar för framkomligheten i trafiken i Skövde kommun. Det är projekt som genomförs av både Skövde kommun och Trafikverket. Här kan du läsa mer om satsningarna - som vi med ett samlat namn kallar för "iSkövde", där i står för infrastruktur.

Skövde växer och utvecklas. Att trafiken i Skövde ökat de senaste åren har nog inte undgått någon. Det är dels en effekt av att vi blir fler Skövdebor, men även av att Skövdes roll som centrum i delregionen ökar. Detta tycker vi förstås är väldigt roligt!

Därför behöver vi planera och utveckla Skövde som nav så att alla i Skaraborg kan ta sig fram så smidigt som möjligt. Genom att investera i infrastruktur öppnar vi möjligheter för en positiv utveckling – både i staden och längs pendlingsstråken in till Skövde.

”Det går inte att ta sig fram i Skövde!” är något som vi fått höra genom åren. Och i viss mån håller vi med om att infrastrukturen inte alltid hunnit med när Skövde utvecklas i den snabba takt vi ser. Kruxet är att det är viktigt att planeringen föregår åtgärderna, så att vi vet att vi gör rätt från början.

Vad vi gör nu avgör hur det blir i framtiden. Det är en förutsättning för kommande satsningar på till exempel bostadsbyggande och stadsutveckling. För att knyta ihop hela Skaraborg och göra regionen starkare krävs omfattande insatser.

Trafikprojekten bidrar till ett attraktivt, hållbart och växande Skövde och innehåller stora satsningar på vägar, cyklism och kollektivtrafik. Det blir lättare att ta sig fram och vi får bättre och smidigare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på olika platser i eller runt om Skövde.

Omfattande studier ligger bakom. Ansvaret för vägarna runt och genom Skövde delas mellan Skövde kommun och Trafikverket. Därför har vi tillsammans genomfört studier som syftar till att öka tillgängligheten och minska restiderna till och från samt i Skövde.

Åtgärderna är många! De åtgärder som vi föreslår handlar om att dämpa trafikökningen och öka framkomligheten. Detta kan vi göra genom att förbättra för resor med andra trafikslag, som buss och cykel, men även genom att öka kapaciteten i vårt befintliga vägsystem.

Totalt består helhetssatsningen av många olika projekt. Du kan läsa mer om de enskilda projekten, allt eftersom de sätts igång, i vår projektkarta.

Material och länkar