Smarta Hemmet Ekedal

Sektor vård och omsorg har utformat en visningslägenhet. Syftet är att visa hur bland annat tekniska lösningar kan underlätta vardagen för dig som är äldre eller funktionsnedsatt. Tanken är att du ska kunna öka din livskvalité och självständighet.

Majoriteten av tekniken som visas finns att köpa i butiker för hemelektronik. Även andra hjälpmedel som faller utanför digital teknik, men som underlättar vardagen finns för visning. Vissa kan förskrivas vid behov efter utredning av legitimerad personal eller införskaffas på egen hand.

Visningslägenheten finns på Ekedals äldrecentrum i Skövde, plan 2, i Anhörigstödets lokal. Du bokar visning via e-tjänsten i länken. Alla är välkomna att boka!

Om du behöver vägledning är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter på 0500-498000.