Smarta Hemmet Ekedal

Sektor vård och omsorg har utformat en visningslägenhet. Syftet är att visa hur bland annat tekniska lösningar kan underlätta vardagen för dig som är äldre eller funktionsnedsatt. Tanken är att du ska kunna öka din livskvalité och självständighet.

Majoriteten av tekniken som visas finns att köpa i butiker för hemelektronik. Även andra hjälpmedel som faller utanför digital teknik, men som underlättar vardagen finns för visning. Vissa kan förskrivas vid behov efter utredning av legitimerad personal eller införskaffas på egen hand.

Visningslägenheten finns på Ekedals äldrecentrum i Skövde, plan 2, i Anhörigstödets lokal. Du bokar visning via kontaktcenter 0500-498000. Alla är välkomna att boka!

Vi erbjuder öppet hus med drop-in under våren. Hjärtligt välkommen någon av följande tider:

Fredagen den 22 mars kl 10-12

Måndagen den 22 april kl 14-16

Onsdagen den 22 maj kl 10-12