Fastighetsägarmöte

23 sep 2019 08:00 − 09:30

Nu är det dags att samla alla fastighetsägare i Skövde på ett frukostmöte.  Är du fastighetsägare i Skövde, är detta ett utmärkt tillfälle för dig att få mer information om vad som är på gång i kommunen och dessutom få ett intressant och viktigt föredrag.
Mötet är öppet för medlemmar samt icke medlemmar som är fastighetsägare i Skövde. 

Program: 

- ”Det nya rökförbudet” i somras trädde ett förbud mot rökning på ett antal allmänna platser i kraft. Oscar Sjöberg, jurist på Fastighetsägarna informerar om vad man som fastighetsägare bör tänka på och vidta för åtgärder med hänsyn till detta.

- Pågående och kommande samhällsbyggnadsprojekt i kommunen, Sektor Samhällsbyggnad Skövde kommun deltar

- Projektet Årets Stadskärna 2020, projektledare Maria Leo informerar

Tid: 23 september, kl. 08.00-09.30
Plats: Fastighetsägarnas kontor, Kyrkogatan 12, Skövde
Anmälan: alma.ohlin@fastighetsagarna.se senast den 19 september
Arrangör: Fastighetsägarna

 

Välkommen hälsar
Alma Ohlin, Fastighetsägarna
Oscar Sjöberg, Fastighetsägarna
Ramona Nilsson, näringslivschef Skövde kommun
Christian Johansson, marknadsutvecklare Skövde kommun