Frukostmöte - Information om Skövde kommuns fördjupade översiktsplan

02 dec 2014 07:30 − 09:00

Inbjudan till en information om den fördjupade översiktsplanen. Från Skövde kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar samhällsbyggnadschef Eva Darolf Linnros och från Näringslivsforum deltar arbetsgruppen för boende och etablering m.fl.

  • Information från Näringslivsfourm, Arbetsgruppen för boende och etablering.
  • Eva Darolf Linnros informerar om Samhällsbyggnadsförvaltningens organisation och aretssätt och ger en information om den Fördjupade översiktsplanen över centrum som nu finns ute på samråd.

 

Tid 2 december, kl 07.30-09.00
Plats Frejasalen, Kulturhuset
Anmälan till Näringslivsforum info@nlfskovde.se senast den 28 november
kl 12.00
Kostnad Kostnadsfritt - vi bjuder på kaffe och smörgås.
Arrangör Näringslivsforum och Skövde kommun