Frukostmöte - tema Talangattraktion

19 nov 2019 07:30 − 09:30

Arbetet med att förbättra företagsklimatet i Skövde fortsätter.

Vi hälsar dig välkommen den 19 november då vi pratar om Skövdes förutsättningar att locka till oss talanger och hur Skövde kommun och "Move to Gothenburg/West Sweden" arbetar med frågan.

Näringslivet står i dag inför stora förändringar. Kompetensförsörjning upplevs av många som det största hindret för att utveckla sin verksamhet.

Hur kan vi lokalt och regionalt bli mer attraktiva för den kompetens vi behöver?

Talangattraktion

Louise Hallberg  från näringslivsenheten i Skövde kommun pratar om den analys närigslivsenheten just nu gör för att hitta styrkor och svagheter när det gäller Skövdes förmåga att locka talanger. 

"Move to Gothenburg/West Sweden"

Niklas Delersjö, som är huvudprojektledare för "Move to Gothenburg/West Sweden" och där Skövde är en part, presenterar projektet. Ett initiativ där näringsliv, akademi, stad och region arbeter tillsammans för att attrahera och ta emot internationell kompetens på bästa sätt.

På nationell nivå arbeter Niklas i nära samarbete med flera relevanta myndigheter för att skapa en effektiv myndighetsprocess för de som kommer för att arbeta eller studera i Sverige. 

Välkommen!

Tid Tisdagen den 19 november, kl 07.30-09.30. Frukost 7.30-08.00
Plats Stadshuset, Sessionsalen, Fredsgatan 4, Skövde
Anmälan Anmälan via epost till naring@skovde.se senast den 14 november
Kostnad Ingen. Vi bjuder på frukost 07.30-08.00
Arrangörer Skövde kommun