Frukostmöte med Skövdebostader

13 maj 2016 07:30 − 08:30

VD Dan Sandén med kollegor presenterar Skövdebostäders affärsplan.

Efterfrågan på bostäder i Skövde är stor och den kommer att bli större. Skövdebostäder kan bygga tretusen nya lägenheter på femton år för att möta en del av behoven – de är beredda att investera omkring sex miljarder kronor för Skövdes utveckling!

Nu ökas byggtakten rejält. Skövdebostäder är beredda att bygga runt tre tusen nya lägenheter fram till 2030 för att täcka en stor del av behovet av bostäder. Under de kommande fyra åren färdigställs i genomsnitt 175 lägenheter per år – sedan drar de upp årstakten till cirka 220 lägenheter.

Bristen på bostäder orsakar många problem. Näringslivet får det svårt att rekrytera kompetent personal eller behålla nyutexaminerade studenter från högskolan. Dessutom har många ungdomar i dag ingen möjlighet att flytta hemifrån. Flyttkedjor som frigör villor, men också äldre, mindre och billigare lägenheter som kan efterfrågas av flera, behöver komma igång.

Tid 13 maj, kl 07.30-08.30
Plats Gothia Science Park, Portalen, Insikten
Anmälan till Näringslivsforum info@nlfskovde.se  senast den 11 maj kl. 12.00.
Kostnad Kostnadsfritt! Näringslivsforum bjuder på frukost.
Arrangör Näringslivsforum, Skövde kommun