Frukostmöte med företagspresentationer

15 apr 2015 07:30 − 08:30

Skövdes företag vill nätverka och synas - det är utgångspunkten för Näringslivsforums företagsfrukost. Under en innehållsrik timme får du inte bara tid att prata med andra företagare. Vid varje tillfälle presenterar sig också tre företag utifrån både vad de kan och vad de behöver samarbeta kring. Denna gång har vi glädjen att välkomna:

Coffee Stain Studios (Anton Westbergh)
Coffee Stain Studios is a Swedish independent game developer and the makers of the FPS-TD pioneering game Sanctum. www.coffeestainstudios.com 

Balthazar (Linda Höft)
Till grund för verksamheten ligger uppdraget att stimulera intresse för naturvetenskap och teknik hos både barn och vuxna. Balthazar ska vara en mötesplats där besökare i alla åldrar får upptäcka, interagera och reflektera över olika naturvetenskapliga fenomen www.balthazar.nu 

Skövde Nyheter

Tid 15 april, kl 07.30-08.30
Plats Gothia Science Park, Växthuset, Magnolian
Anmälan till Näringslivsforum info@nlfskovde.se  senast den 13 april
kl 12.00
Kostnad Kostnadsfritt - vi bjuder på kaffe och smörgås.
Arrangör Näringslivsforum, Gothia Innovation AB och Skövde kommun