Digital Näringslivsfrukost

29 maj 2020 08:00 − 10:00

 

I år får vi göra saker lite annorlunda och träffas därför på plattformen Teams.

Här finns länken till frukostmötet

Just nu ser vårt samhälle annorlunda ut och stora delar av vårt näringsliv befinner sig i en tuff situation.

I samband med att Svenskt Näringsliv presenterar enkätsvaren för mätningen av företagsklimatet i Sveriges Kommuner, kommer vi passa på att lyfta frågan om vart vi befinner oss idag och hur vi skall arbeta för att ha ett livskraftigt lokalt näringsliv även efter pandemin.

Under denna morgon kommer vi bjuda på presentationer med information, insikter och tips av Svenskt Näringsliv, Skövde kommuns näringslivsenhet, Sektor Samhällsbyggnad, Näringslivsforum, Science Park Skövde, Högskolan i Skövde och Arbetsförmedlingen. Som gäster kommer vi även ha Företagsakuten samt en expert i företagsekonomi från Företagarna Västra Götaland som kan svara på era frågor.

I samband med inbjudan till frukostmötet ger vi deltagarna möjlighet att maila in frågor i förhand som våra presentatörer kan svara på under morgonen.

Det kommer även finnas en modererad chattfunktion för frågor att ställa direkt under mötet

Alla frågor är välkomna!

Sätt på kaffet och anmäl dig via e-postadress nedan så ses vi digitalt den 29 maj. 

Välkomna!

Malin Sörlin & Co, Näringslivsenheten
Emil Larsson, Näringslivsforum i Skövde

 

Agenda

08.00        Välkomna                                                               

08.10        Företagsklimat 2020 och konsekvenser av coronakrisen         

08.30        Lokalt arbete med företagsklimatet 2020

08.45        Projekt & processer på samhällsbyggnad            

09.00        Innovativa företag; om att ställa om i spåren av Corona

09.30        Arbetsförmedlingen, nuläge & hur man kan använda AF

09.40        Summering & Frågor

10.00        Avslutning