Frukostmöte

06 apr 2018 07:30 − 08:30

På programmet vid detta frukostmöte:

Kommunens Näringslivsenhet - Ramona Nilsson,  Skövde kommuns näringslivsenhet informerar om aktuella näringslivsfrågor.

Mindgear - Anders Waldenstedt
Visselblåsare fyller en viktig roll i samhället eftersom de i regel har tillgång till information om en organisation som inte är tillgänglig för utomstående. De utgör därför nyckelpersoner för att upptäcka och åtgärda oegentligheter. Visselblåsningens effektivitet som larmfunktion är avhängig av om visselblåsaren vågar rapportera sina misstankar utan repressalier och att hen tror att anmälan tas på allvar.
Mindgears visselblåsartjänst är utformad för att arbetsgivare skall ha möjlighet att motsvara de krav som ställs i Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Springa för livet - Peter Lundell, Energi träningscenter
1 maj springer/går vi igen! Det handlar inte om att prestera, det handlar om att delta!
Spring för livet i Skövde är ett välgörenhetslopp på Billingens Friditsområde där alla startavgifter går till välgörande ändamål. Hälften av intäkterna går till Diabetesfonden och hälften av intäkterna går till Cancerfonden. Promenera eller spring i egen takt!Genom ett samarbete mellan Medborgarskolan i Skövde och Energi Träningscenter drivs Spring för livet vidare efter ett års uppehåll.

   
Tid Fredagen den 6 april, kl. 07.30-08.30
Plats Gothia Science Park, Portalen, Insikten
Anmälan Anmäl dig till info@nlfskovde.se senast kl 12.00 den 4 april
Övrigt

Ingen kostnad. Näringslivsforum bjuder på frukost.

Arrangeras av Näringslivsforum och Skövde kommun